Sunday, December 27, 2015

Thơ tếu của Tú Lắc: Cơm nhà

Thơ tếu của Tú Lắc: Cơm nhà
Tiền thì đã có tiền già,
Cơm thì cứ việc cơm nhà mà xơi.
Cơm nhà quen miệng quá rồi,
Cá kho khô với một nồi canh chua.
Thu Đông tám tiết bốn mùa,
Cá kho với lại canh chua đều đều.
Ăn hoài kể cũng chán phèo,
Nên chi nhớ những bún riêu phở bò.
Cơm nhà ăn cốt để no,
Phở kia muốn xực để cho lạ mồm.
Vợ về quê vắng mấy hôm,
Ung dung gà vọc niêu tôm tha hồ.
Mặc tình phở nạm phở bò,
Mỗi ngày một cử ăn cho sướng mồm.
Thế nhưng chỉ được mấy hôm,
Tự nhiên cảm thấy thèm cơm vợ nhà.
Tần ngần mới ngẫm nghĩ ra,
Phở kia chỉ để ăn qua bên ngoài.
Đâu bằng rau muống chấm tương.
Cá kho khô bỏ tí đường làm duyên.
Cơm nhà no bụng lại hiền,
Dù ăn chi cũng khó quên cơm nhà.

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger