Friday, March 25, 2016

Thức và ngủ

Thức và ngủ

                                           Ảnh: greatist.com


Một người vợ hỏi chồng:

- Trước khi gặp em, anh đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ khác?

Anh chồng đáp một cách tỉnh bơ:

- Chưa bao giờ, anh chỉ ngủ với một mình em mà thôi!

Chị vợ sung sướng hỏi lại:

- Thật không?

chồng đáp:

- Thật 100% luôn, anh chỉ ngủ với một mình em, còn những người khác thì anh thức!Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger