Friday, April 29, 2016

Đếm thỏ

Đếm thỏ

                                          Ảnh:terapeak.com


Trong giờ toán cô giáo hỏi Tèo:

- Nếu cô đưa cho con 2 con thỏ, sau đó thêm 2 con nữa thì con có bao nhiêu con tất cả?

Tèo đáp:

- Thưa cô 5 con ạ.

Cô giáo:

- Không phải, con nghe lại lần nữa nhé, nếu cô đưa cho con 2 con thỏ, rồi thêm 2 con nữa thì con có bao nhiêu con thỏ?

Tèo:

- Năm ạ.

Cô giáo thở dài:

- Thế này vậy, nếu cô đưa cho con 2 quả táo, rồi thêm 2 quả táo nữa thì con có bao nhiêu quả táo?

Tèo;

- Thưa cô bốn ạ.

Cô giáo vui mừng:

- Tốt lắm. Vậy thì nếu cô đưa cho con 2 con thỏ, sau đó thêm 2 con thỏ nữa vậy thì con có bao nhiêu con thỏ?

Tèo lại đáp:

- Thưa cô là năm con ạ.

Cô giáo bực quá:

- Trời ơi, 2 với 2 sao lại được 5, con tính kiểu gì vậy? 

Tèo:

Dạ, vì còn có 1 con thỏ ở nhà con nữa ạ!!!!

Bí quyết đơn giãn giúp ngủ ngon
Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger