Friday, August 26, 2016

Tiệm cắt tóc

Tiệm cắt tóc

                                   Ảnh:dmarge.comMột anh nọ đi vô tiệm cắt tóc. Cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:

- Chào anh, anh muốn cặt tóc? Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời: 

- Vâng.

Cô gái vui vẻ:

- Mời anh ngồi vào ghể ni nh.

Sau khi người khách đã ngồi đàng hoàng, cô hỏi tiếp:

- Thế anh muốn cặt ngắn hay cặt dài.

Anh chàng người Huế:

- Cặt ngắn.

Cô gái chu môi:

- Ôi cha mẹ ui, anh đẹp trai như rửa mần răng cặt ngắn uổng quá!

- Ngắn hay dài chi kệ tui. Cặt ngắn thì bao nhiêu?

- Dạ anh cho em hai chục.

- Răng mà đặt rửa. Mấy chỗ khác họ chỉ ăn 15 đồng thui.

- Dạ 20 đồng là 20 đồng, anh có cặt mô?

- Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng"

- Không cặt.

Nghe chàng nói không cặt, cô gái bực mình nên bổ ngay một câu:

- Tôi chưa thẩy ai như cải anh ni, mặt mày sáng sủa như rửa mà ba hồi cặt ngắn, ba hồi không cặt.

Nhạc hay: Đ. M.C.S

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger