Saturday, June 13, 2015

Cười: Cắt đầu bao cao su cho nó mát

Cười: Cắt đầu bao cao su cho nó mát


    Một chuyên gia của LHQ đặc trách về dân số được phái sang phi châu để giúp việc ngừa thaí. 
 
   Ông đến xứ Abracu ở ven rừng.  Dân làng đông vô cùng.  Ông liền giải thích cho dân làng về việc ngừa thai. 
 
   Để cho dễ hiểu, ông cho các người đàn ông thực tập.  Ông phát cho mỗi người một quả chuối và dạy cách bọc bao cao su lên. 
 
  Một năm sau ông trở lại.  Ông vô cùng ngạc nhiên về số trẻ con tăng gấp đôi.  
 
   Ông hỏi một nông dân : Vậy các ông không dùng bao cao su à? Nông dân kia trả lời : 
 
   Có chứ . Mỗi lần chúng tôi gần vợ là tìm cho đựợc quả chuối rồi bọc bao cao su lên . 
 
   Hiện nhà nào cũng còn một đống vỏ chuối bọc bao cao su.
 
   Chuyên viên này thất vọng quá. Ông cho rằng mình đã thất bại ở xứ này, ông bỏ sang xứ congaru bên cạnh.  
 
   Ông cũng chỉ cách dùng bao cao su cho phái nam.  
 
   Lần này ông không thực tập bằng quả chuối mà thực tập ngay vào người, của người đàn ông và ông cũng thực tập ngay cho chính mình.

   Một năm sau chuyên viên này trở lại và ông hết sức ngạc nhiên, số trẻ con sinh ra tăng lên gấp ba. Chuyên viên này liền hỏi :

     - Vậy các ông không mang bao cao su à ?

      Một ông đại diện cho mọi người trả lời :

     - Có chứ, chúng tôi nhớ lời ông dặn nên ai cũng mang bao cao su. 
 
   Nhưng vì mang nó suốt ngày suốt đêm nên thấy nóng quá,chúng tôi phải cắt cái đẩu bao cao su cho nó mát
                                                                             
Theo Truyện cười của Trà Lũ

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger