Wednesday, July 15, 2015

Biến mất hết rồi

Biến mất hết rồi

                                                       Ảnh: jamviet.com
 
 
Bác sĩ hỏi bệnh nhân  :

       - Ban đêm khi ngủ anh có để cửa sổ mở như tôi dặn không ?

       - Thưa có .

       - Thế bệnh suyễn của anh có biến đi không  ?

       - Thưa không, nhưng cái radio, cái đồng hồ đeo tay, cái laptop thì đều biến đi hết rồi
                                               Theo Truyện Cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger