Sunday, April 5, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/15)

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/15)By Pmanth

Tình xa

Thức khuya mới biết đêm dài.


Tâm trạng của Minh thật buồn, chàng sẽ làm gì khi thấy Thảo sánh bước với người mới, chàng đã cảm được nỗi đau mà Thảo đã gánh chịu khi yêu chàng?.

Đón đọc (P/16)

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger