Friday, June 13, 2014

Chuyện hy hữu chỉ có tại Nga hoặc Trung Quốc: xe thiết giáp bất cẫn cán ngang người binh sĩ tại lễ duyệt binh

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger