Friday, March 7, 2014

Con nhồng rao ai ăn súp cua

Con nhồng rao ai ăn súp cua

Con nhồng biết rao ai ăn súp cua

Chú vẹt có khả năng nói như người

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger