Tuesday, April 29, 2014

Những bản nhạc nói về lòng nhớ thương quê hương yêu dấu

Những bản nhạc nói về lòng nhớ thương quê hương yêu dấu

Sài Gòn Vĩnh biệt - Nguyệt Ánh

Mưa Sài Gòn nắng Cali - Nguyệt Ánh
Một chút quà cho quê hương - Lời kinh đêm - Việt Dũng

Tình ca Nguyễn Thị Sài Gòn - Việt Dũng

Tôi muốn mời em về - Việt Dũng

Em vẫn mơ một ngày về - Nguyệt Ánh


Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger