Friday, August 29, 2014

Những tư vấn trước khi ly dị

Những tư vấn trước khi ly dị

 


Nếu bạn cảm thấy khổ sở giữa bạn và người phối ngẫu, mà nguyên nhân là sự đối xử, tính tình hay tật xấu của người bạn đời. Nên đặt ra những câu hỏi sau đây trước khi bạn có quyết định cắt đứt.

- Trong mối quan hệ có lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không?

- Vì những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ, bạn có cảm thấy nên cố gắng cải thiện mối quan hệ không?

- Bạn có người nào trong gia đình, trong giáo hội, trong bạn bè sẵn sàng hổ trợ bạn về mặt xã hội để giúp bạn đối phó trước vấn đề không?

- Người kia có muốn cùng bạn thảo luận và sẵn sàng cùng bạn đi tìm sự giúp đỡ của chuyên gia không?

- Bạn có cảm thấy rằng nếu không có người ấy thì bạn vẫn tốt hơn không?

Và theo bác sĩ Mary Ann Barture, giáo sư tâm thần thì bạn nên duy trì mối quan hệ nếu bạn trả lời "có" mỗi câu hỏi sau đây:

- Bạn có nhìn nhận rằng người kia có vấn đề cần được giúp đỡ hay không?

- Bạn có mong muốn tìm cách chia xẻ vấn đề với người kia không?

- Người kia có cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề mặc dù khởi đầu thất bại không?

- Nếu không có người kia bạn có thấy rằng tình cảm của bạn sẽ tệ hại hơn không?

- Nếu phải cắt đứt quan hệ thì bạn có cảm thấy rằng mặc cảm bỏ rơi người kia làm bạn khổ hơn là chịu sự đau đớn mà bạn phải chịu đựng trong lúc này không?Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger