Thursday, August 14, 2014

Ung dung không vội vàng là thần dược bảo vệ sức khỏe

Ung dung không vội vàng là thần dược bảo vệ sức khỏe

 


Trong cuộc sống hàng ngày, con người khổ tâm nhất là trong đầu óc lúc nào cũng bận rộn, lo nghĩ rối trí, hồi hộp, suy tư... Nếp sống khủng hoảng tinh thần ấy tàn phá sức khỏe, hạnh phúc của bạn, mang lại sự già nua và bệnh đau tim.

Con người vội vàng hấp tấp còn mang thêm một căn bệnh tai hại, bệnh nóng tính. Người nóng tính khó có thể thành công được bất cứ trong lãnh vực nào.

Vì thế muốn bảo vệ sức khỏe, muốn đạt được thắng lợi, phải tập luyện cho tinh thần lúc nào cũng được thư thái, ung dung, hồn nhiên, bình tĩnh.

Mỗi sáng tỉnh giấc, nên nằm nán lại chừng 10 phút nghỉ ngơi tĩnh tâm, đó là phương pháp giãn dị nhất để tập luyện cho có phong cách ung dung bình thản. Và khi bắt đầu trở dậy đứng xuống đất, ta phải đinh ninh hẹn với chính mình rằng; ta phải ung dung, thư thái với bất cứ công việc nào ta làm hôm nay.

Sự bình tĩnh là dấu hiệu của một tấm lòng tin tưởng vững chắc. Mà tin tưởng là mẹ đẻ của thành công!

Hơn nữa, cử chỉ ung dung thư thái còn thể hiện tác phong của những người quân tử nho nhã. Nhưng xin chớ lầm lẫn sự ung dung thư thái với sự chậm chạp, lề mề, bất động. (Tuần Báo Mới)

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger