Friday, August 29, 2014

Sự khác nhau về tâm lý giữa đàn bà & đàn ông

Sự khác nhau về tâm lý giữa đàn bà & đàn ông

 

Đây là kết quả nghiên cứu những người đàn ông, đàn bà thiên tài cỡ thế giới cho thấy:


* Đàn ông dành được thành công bằng sự cạnh tranh trong thực tế.

* Đàn bà dành được thành công trong mạng lưới giao tiếp. Khi là lãnh tụ, phụ nữ thích làm người tốt bụng. Đàn ông thích nắm quyền lực.

* Đàn ông quan tâm việc điều chỉnh tâm lý của mình, phụ nữ quan tâm mối giao tiếp với người khác.

* Phụ nữ bao giờ cũng giàu tình cảm cá nhân, đàn ông không quan tâm chuyện tình cảm mấy.

* Phụ nữ bao giờ cũng đạt tới thành công bằng cố gắng tạo ra môi trường phát triển tốt đẹp, đàn ông đạt tới thành công bằng lời giáo huấn và lập pháp.

* Khi xảy ra xung đột, phụ nữ muốn thông qua đàm phán giải quyết, đàn ông thường có hành động tấn công hoặc uy hiếp.

* Để thỏa mãn nhu cầu về tình cảm, phụ nữ thường thông qua phương pháp tế nhị, tao nhã, đàn ông giải quyết bằng nhu cầu tình dục.

* Phụ nữ muốn sáng lập công ty bằng con đường an toàn chắc chắn, đàn ông sẵn sàng theo con đường phiêu lưu mạo hiểm.

* Phụ nữ đi tìm lời khuyến cáo, đàn ông đi khuyến cáo người khác.

* Phụ nữ xử thế bằng sự đồng tình và thông cảm, đàn ông chỉ biết tấn công.

* Phụ nữ tìm kiếm sự tôn trọng lẫn nhau trong mối giao tiếp mới, đàn ông tìm kiếm sự thỏa mãn bản thân.

* Phụ nữ cố trở nên hoàn mỹ, đàn ông cố trở nên mạnh mẽ.

* Phụ nữ quyết định theo cảm tính, đàn ông quyết định bằng lý trí.

* Quyền lực khiến người phụ nữ được giải phóng, khiến đàn ông đứng trước nguy cơ trụy lạc.

* Phụ nữ lấy sắc đẹp và giới tính của mình giành lấy quyền lực, đàn ông dùng quyền lực giành lấy giới tính.

Tóm lại, trong các mối quan hệ, phụ nữ luôn đặt quan hệ lên trên hết, còn đàn ông đặt địa vị của mình lên mọi mối quan hệ.

Trong xã hội trị vì kiểu gia trưởng, đàn ông là kẻ cầm quyền, bao giờ cũng dùng thủ đoạn cưỡng bức và hành động bạo lực giải quyết xung đột.

Ngược lại, phụ nữ dùng các mối giao tiếp hoặc sự đồng tình giải quyết xung đột. Nói cách khác phụ  nữ chọn cách nói chuyện, đàn ông chọn cách đấu đá trước.

Trong trường hợp giải quyết xung đột trực diện, sự khác biệt giữa nam này có lợi cho lãnh tụ nữ. Lãnh tụ nữ sẵn sàng thông qua trao đổi ngôn ngữ điều đình, đàm phán, dành được sự đồng tình để giải quyết xung đột.

Phụ nữ thường làm hết sức mình để hoàn chỉnh hợp lý, đó là nhu cầu an toàn bắt đầu từ đặc tính người mẹ trong họ. Đàn ông lại sẵn sàng phá vỡ tổ chức hay đoàn thể thực hiện bản ngã và giá trị cá nhân.

Mặt khác, ưu thế lớn nhất cũng là điểm yếu nhất của phụ nữ, là gây cho người ta ấn tượng lắm lời khi muốn tránh xảy ra xung đột. Nhiều khi, lúc họ đang lải nhải thì cơ may giải quyết vấn đề đã tuột khỏi tầm tay.

Thực ra, đối với ai cũng thế, ưu điểm lớn nhất cũng là điểm yếu nhất, chỉ có điều phần lớn chúng ta chưa nhận biết điều này mà thôi. (Theo Tuần Báo Mới)


Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger