Sunday, May 31, 2015

Ăn sinh tố

Ăn sinh tố


      Sau khi khám bệnh, bác sĩ bảo bà bệnh nhân : Bà thiếu rất nhiều sinh tố và chất sơ, bà cần ăn nhiều trái cây tươi, đặc biệt ăn cả vỏ, ăn nhiều vỏ mới tốt.

      Tháng sau, bà bệnh nhân trở lại gặp bác sĩ. BS hỏì: Sao bà ăn nhiều trái cây có vỏ, bà thấy thế nào ?

      Ồ mọi thứ đều tốt, chỉ trừ vỏ của trái dừa thì hơi khó.
                          Theo Truyện cười cuả Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger