Tuesday, May 19, 2015

Chuyện cấm cười: Cho thêm chè

Chuyện cấm cười: Cho thêm chèTại một tiệm bán đủ loại thạch chè

Một chàng trai gọi:

Chị bán chè ơi, cho thêm ít đá để ăn cho hết chè nhé!

Chờ một chút có ngay.

Anh chàng khác ngồi cạnh đấy vừa ăn hết chè, chỉ còn lại đá, thấy vậy bèn bắt chước nói:

Chị bán chè ơi cho thêm ít chè để ăn cho hết đá nhé!

Cô hàng chè trố mắt kêu trời!

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger