Friday, May 29, 2015

Dư sức đuổi kịp

Dư sức đuổi kịp


     
Một bà xồn xồn đang lái xe phom phom trên con đường quê, bỗng có con bò thình lình ra nằm giữa đường. 
 
Bà phảì thắng xe và xuống đuổi con bò. Nhưng con bò không hề nhúc nhích. 
 
Bà không dám đánh con bò,vì sợ bị chủ nhân kiện. Bà bèn vào gặp chủ nhân. Thế là cả chủ nhân và bà xồn xồn cùng ra đường để đuổi con bò, nhưng mà nó không hề nhúc nhích. 
 
Vì thấy đây là con bò đực, nên bà xồn xồn liền nảy ra một sáng kiến. 
 
Bà nói với chủ nhân: Tôi có cách. Nếu ông cho phép tôì đụng tới con bò thì con bò sẽ đứng lên ngay. 
 
Chủ nhân bèn gật đầu đồng ý. Bà liền tới thò tay vào cuối bụng con bò, rồi bóp một cái thật mạnh. 

Con bò bèn rống lên một tiếng lớn, tỏ ra đau đớn vô cùng, rồi vùng lên chạy như bay. Chủ nhân thấy thế thì hốt hoãng kêu lên: Nó chạy như thế kia, thì làm sao mà tôi đuổi kịp để mà bắt nó ? 

Bà xồn xồn cười tỉnh bơ rồi nói: Tôi cũng có cách, ông lại đây, tôi bóp dế ông một cái, thì ông dư sức bắt kịp con bò.
                                           
                                                       Theo truyện cười cuả Trà lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger