Saturday, May 23, 2015

Cái quần của bố

Cái quần của bố Bà mẹ nói với đứa con trai :
    
- Mẹ mua cho con và bố của con hai cái quần giống nhau, nhưng tại sao cái quần của bố con thì vẫn còn tốt, còn cái quần của con thì lại rách tan nát .
    
Cậu bé trả lời :
    
- Tại vì con mặc cái quần của con suốt ngày và suốt đêm, còn bố không mặc cái quần của bố vào ban đêm, vì con thấy bố quăng cái quần của bố ở duới gầm giường ....
Theo Truyện Cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger