Sunday, February 2, 2014

Đầu xuân vui cười - Nhưng không khi bàn thắng

Đầu xuân vui cười - Nhưng không khi bàn thắng

 


Chuyện Cấm Cười / Theo Tuần Báo Mới


Bà mẹ hỏi cô con gái mới lấy chồng:

Đêm "động phòng", con thấy thế nào?

Nhập cuộc nhanh, kỹ thuật điêu luyện nhưng....

Nhưng sao?

Nhưng không ghi bàn thắng!
.....................................................

            Lời nói

             
* Không nên nói những lời có lợi cho bạn...Nhưng có hại cho kẻ khác

            
* Không nên nói những lời có lợi cho kẻ khác...Nhưng có hại cho bạn

            
* Cũng không nên nói những lời có hại cho bạn và có hại cho kẻ khác

            
* Trước khi nói ...Nên uốn lưỡi bẩy lần.

                                     

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger