Friday, October 18, 2013

Obamacare có nghĩ gì với hệ thống chăm sóc y tế Mỹ?

Obamacare có nghĩ gì với hệ thống chăm sóc y tế Mỹ?chuyencamcuoi.blogspot.com - Ngày 1 tháng 10, một thời điểm quan trọng trong chương trình ObamaCare cận kề quý vị chắc hẳn càng được nghe nhiều về ObamaCare, nhưng ObamaCare chính xác là gì? Thì có lẽ, còn rất nhiều người thắc mắc.

ObamaCare, còn được biết tới như là cải tổ Y tế, có tên chính thức là The Patient Protection and Affordable Care Act (tạm dịch là Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Chăm Sóc Y Tế với giá Phải Chăng) là một kết hoạch chăm sóc y tế toàn quốc, nhằm cải tổ hệ thống y tế Mỹ.  Mục đích chính của ObamaCare là giúp cho nhiều người dân Mỹ được chăm sóc y tế với giá phải chăng, cải thiện chất lượng chăm sóc y tế, chỉnh đốn ngành bảo hiểm y tế và giảm chi phí chăm sóc y tế.

Như vậy ObamaCare có tác động gì tới quí vị?  Có một số điều quí vị thực sự cần phải biết về Luật Chăm Sóc Y Tế với giá Phải CHăng (Affordable Care Act):

- ObamaCare, dài hơn 1,000 trang, bao gồm các cải tổ ngành bảo hiểm và chăm sóc y tế, nhằm cắt giảm chi phí chăm sóc y tế và cung cấp bảo hiểm có giá phải chăng cho tất cả mọi người dân Mỹ.

- Có khoảng 44 triệu người dân Mỹ hiện đang không có bảo hiểm y tế.  Một điểm chính trong ObamaCare là giúp các cá nhân đó mua bảo hỉểm y tế thông qua chương trình Medicaid và Medicare mở rộng, đồng thời hỗ trợ chi phí cho những người Mỹ hiện không đủ khả năng.

Cho tới ngày 1 tháng Giêng, năm 2014, đa số người dân Mỹ sẽ phải có bảo hiểm y tế, nếu không sẽ phải chịu một khoản phạt khi khai thuế cuối năm.  Nhiều người dân Mỹ sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp chi phí bảo hiểm y tế, từ 0% cho tới 9.5% thu nhập phải đóng thuế của họ.  Bảo hiểm được trợ cấp có thể mua thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Marketplace).

Như vậy thì Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế ObamaCare (ObamaCare Health Insurance Marketplace) là gì?

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, năm 2013, người dân Mỹ, có thu nhập dưới 400% mức Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Level) có thể sử dụng "Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế" (còn được gọi là "exchange") để mua bảo hiểm chất lượng có giá phải chăng.  Thị trường bảo hiểm y tế uớc tình sẽ cung cấp bảo hiểm có giá phải chăng cho 29 triệu người cho tới năm 2019.


Trong năm 2014, 400% mức nghẻo liên bang sẽ vào khoảng $46,000 cho cá nhân và $93,500 cho gia đình.  Nếu quí vị có thu nhập trong khoảng hay ít hơn mức đó, hãy nhớ ghi danh cho thị trường bảo hiểm y tế để xem nếu quí vị có hội đủ điều kiện để được trợ cấp bảo hiểm hay không.

Thời gian ghi danh (open enrollment) thị trường bảo hiểm y tế kéo dài từ ngày 1 tháng 10, năm 2013 cho tới ngày 31 tháng 3, năm 2014.  Tuy nhiên quí vị không phải đợi tới lúc đó để xem mình có hội đử điều kiện được trợ cấp tài chánh hay không  Hãy ghi danh ngay bay giờ trên trang mạng https://www.healthcare.gov để xem quí vị có hội đủ điều kiện hay không.

ObamaCare có tác dụng gì?

Nếu quí vị đã có được một số ý tưởng ObamaCare là gì, đã tới lúc cần phải tìm hiểu đạo luật Cải Tổ Y Tế mới có tác dụng gì.  Để đưa ra tường tận chi tiết của đạo luật này thì thật mất thời gian, vì nó dài tới hơn 1,000 trang, do vậy chùng tôi chỉ xin đưa ra một số khía cạnh quan trọng nhất trong đạo luật này.

- ObamaCare cải thiện chất lượng chăm sóc mà người dân Mỹ  nhận được, bằng cách cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng của bảo hiểm y tế cơ bản.

- ObamaCare loại bỏ điều kiện có bệng trước (pre-existing) và phân biệt giới tính, có nghĩa là không ai phải trả nhiều hơn hay bị từ chối bảo hiểm y tế vói lý do liên quan tới sức khỏe hay giới tính.

- ObamaCare giúp cho hàng chục triệu người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe chất lượng bằng cách giảm giá thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế (còn được gọi là Health Insurance Exchange).

- Mặc dù ObamaCare (Affordable Care Act) được ký thành luật từ năm 2010, các cải tổ y tế có hiệu lực dần dần cho tới tận năm 2022.  Nhiều cải tổ lớn nhất không có hiệu lực cho tới tận năm 2014.

- ObamaCare giúp mọi cư dân hợp pháp Mỹ, những người không thể có được bảo hiểm y tế "chất lượng" thông qua sở làm của mình, đều có thể mua được bảo bảo hiểm y tế.  Khả năng được tiếp nhận chăm sóc y tế của các công ty bảo hiểm nữa.

- ObamaCare buộc các hãng Mỹ, có từ 50 nhân viên toàn thời gian trở lên, lựa chọn giữa việc cung cấp bảo hiểm, đáp ứng tiêu chuẩn của ObamaCare, hoặc là trả tiền phạt. Khoản tiền phạt này giúp bù đắp chi phí mà nhân viên, những người không được sở làm cung cấp bảo hiểm y tế, mua bảo hiểm thông qua chương trình trao đổi bảo hiểm y tế công cộng thay vì sử dụng dịch vụ khẩn cấp.

Những hãng có ít hơn 25 nhân viên toàn thời gian có thể hội đủ điều kiện cho các khoản tín dụng thuế, cắt giảm thuế và các trợ giúp khác để cung cấp bảo hiểm cho nhân viên thông qua Thị trường Bảo Hiểm Y Tế.

- ObamaCare tăng sự bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm giúp quý vị không bị mất bảo hiểm trong khi đang bị bệnh, từ chối được chăm sóc vì bị bệnh từ trước, đồng thời tạo chỗ đứng cho người Mỹ có chỗ đứng luật pháp tốt hơn chống lại các công ty bảo hiểm.

- Trừ khi quý vị có thu nhập hơn 200,000 cho một gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ, quí vị được miễn hầu hết các khoản thuế ObamaCare.

- ObamaCare yêu cầu tất cả người Mỹ phải có bảo hiểm y tế thông qua một nhà cung cấp tư nhân hay thông qua một chương trình hổ trợ của liên bang hay tiểu bang. Nếu quý vị không có bảo hiểm sẽ phải trả hơn một mức thuế tương đương với 1% thu nhập của mình trong năm 2014 hay 2.5% trong năm 2016.

- ObamaCare mở rộng chương trình MediCaid cho hơn 15 triệu người Mỹ có thu nhập thấp và không có bảo hiểm.

- Luật bảo hiểm y tế mới nhằm cải tổ ngành chăm sóc sức khỏe bằng cách cắt giảm dư thừa, phân bổ lại ngân sách tài trợ của chính phủ, sửa chữa những gì không có hiệu quả và điều quan trọng nhất là bảo đảm chăm sóc y tế cho mọi người dân Mỹ.

Mong rằng, chúng tôi đã trả lời được câu hỏi "ObamaCare là gì?". Xin đón đọc kỳ tới để tìm hiểu xem cắt giảm hơn $700 tỷ ObamaCare cho chương trình Medicare thực sự có ý nghĩa như thế nào và phần còn lại của các Thực Tế của ObamaCare. (Hằng Nguyễn - ViệtTide)Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger