Saturday, October 18, 2014

Hoa Kỳ: Ðịa phương thả hàng ngàn di dân, từ chối trao cho liên bang

Hoa Kỳ: Ðịa phương thả hàng ngàn di dân, từ chối trao cho liên bang


             Bắt di dân bất hợp pháp sau cuộc bố ráp tại Ontario, California, 14 Tháng Mười. (Hình: AP Photo/U.S. Bureau of Immigration and Customs Enforcement)


SANTA ANA, California (AP) - Giới chức di trú cho hay, chính quyền địa phương trên khắp Hoa Kỳ vừa thả hàng ngàn di dân trong năm nay, mặc dù có nhiều nỗ lực yêu cầu chuyển giao họ cho liên bang. Ðược biết trong số được thả có hơn 3,000 từng bị truy tố tội hình sự hoặc bị tuyên án.


Những con số này là lần đầu tiên giới chức di trú liên bang công khai cho thấy, nhiều lần các cơ quan địa phương từ chối không tuân hành theo thỉnh cầu của họ.

Ðiều này cũng cho thấy sự xung đột giữa chính phủ liên bang với các cơ quan cảnh sát.
Giới chức di trú nói, việc từ chối tạo nên một sự đe dọa đến an ninh công cộng, vì di dân thay vì được giao cho liên bang khi họ đến hạn được ra khỏi tù lại được thả ra cộng đồng, nơi họ có thể phạm lại những tội hình sự mới.

Trong tám tháng đầu năm nay, nhân viên di trú gửi 105,000 thỉnh cầu đến các cơ quan công quyền địa phương, yêu cầu họ giữ lại các di dân thêm 48 giờ sau khi đến hạn được thả. 8,800 trong số thỉnh cầu đó đã bị bác bỏ.

Nhân viên di trú muốn giữ di dân lại để có thể giao cho liên bang và bắt đầu tiến trình trục xuất.

Những người được thả gồm người từng bị bắt để điều tra tội bạo hành trong gia đình và ma túy. Có người bị bắt vì tội nhẹ hơn nhưng đã có tiền án về những tội như tấn công bằng vũ khí gây chết người.  
TP/Người Việt

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger